هدیه شیک پسرانه

گردن آويز دمبل نقره اي
گردن آویز  ایران فروهر دو رنگ
گردنبند خدا طلايي
پلاك آيات قرآني ( چهار، قل)
پلاك آويز آيت الكرسي چشم نظر
زنجير مردانه استيل طلايي
گردن آويز شيلد مشكي
گردن آويز شيلد نقره اي
گردن آويز عقاب