برچسب ها - گردن آویز

گردنبند قلب طلايي
گردنبند پر
ناموجود
گردنبند زنانه قلب
گردنبند قلب بالدار نقره اي
گردنبند قلب بالدار طلايي
نيم ست استيل برف
گردن آويز مرغ آمين
پلاك آيات قرآني ( چهار، قل)
گردنبند خدا طلايي